Aziatische Hoornaar

Aziatische Hoornaar

We zaten er al op te wachten. Jawel ook in de Zaanstreek is de Aziatische Hoornaar aanwezig. Op 23 oktober kwam de melding via waarneming.nl binnen. Nest van Aziatische hoornaar gezien in het Jagersveld. Via Taskforce Aziatische hoornaar van de NBV is de provincie ingelicht. Enkele dagen later is het nest door een profesionele bestrijder weggehaald en vernietigd. Er zat nog behoorlijk wat broed in het nest. Hopelijk waren de jonge koninginnen nog niet uitgevlogen en is de bestrijding hiermee een succes. De Aziatische hoornaar is niet alleen een bedrijging voor de honingbij maar zeker ook voor andere insecten zoals bijvoorbeeld de wilde bijen. Eén nest (kolonie) Aziatische hoornaars eet in één seizoen zo’n 11 kilogram insecten. Dit zijn naast bijen ook vliegen, muggen en zelfs libelle-achtigen.